Vi forandrer dine data til viden

Dataminds er specialister inden for Business Intelligence, Data-mining og Big Data. Vi leverer løsninger som støtter beslutningstagere i at træffe optimale forretningskritiske beslutninger

Serviceydelser

Analytics som datadrevet beslutningsgrundlag

Ved at kvantificere forretningsudfordringen igennem data – enten adspurgte data, internt data eller ekstern data skaber vi et klart overblik over businesscasen. I vores analytics løsninger udvikler vi en økonometrisk model til at analyserer sammenhænge og beregne os frem til, hvor skoen trykker.

IT-værktøjer som understøtter virksomhedens forretningsproces

Dataminds er en utraditionel IT-virksomhed - For os kommer forretning før IT. Vores IT-løsninger starter altid med den forretningsmæssige forståelse før vi indleder IT-udvikling. Vores IT-løsninger sætter strøm til forretningen og indeholder intelligent softwareudvikling, som understøtter analytics, optimering og effektive datavisualisering.

Rådgivning som forbedrer jeres processer

Vi tilbyder rådgivning inden for Business Intelligence, Data mining og Big Data. Vi har erfaring fra mange forskellige typer projekter og har udviklet en unik evne til at anskue udfordringer fra nye vinkler. Vi yder kvalificeret sparring i forhold at optimere processer, der tager udgangspunkt i et datadrevet beslutningsgrundlag.

Medarbejdere

Lene Nørtoft
+45 81114886
lno@dataminds.com

Torben Friis Møller
+45 2516 1955
tfm@dataminds.com

Kim Lillesøe
+45 2516 1959
kli@dataminds.com

Stig Skjøde Hald
+45 4114 8573
ssh@dataminds.com

Niels Tor Danmark
+45 2083 5147
ntd@dataminds.com

Lars Hansen
+45 6013 8255
lha@dataminds.com

Kasper Pilman Kristensen
+45 2212 1269
kpk@dataminds.com

Kunder

Boligportal
Sparekassen Kronjylland
Coop
Advizeit
SE
Realdania
Postnord
TDC
home
Grundfos
Finanssektorens Uddannelsescenter
RPC Superfos