Photo: N1

“Dataminds har fundet godt løsningsmodeller til, og har lyttet til vores behov igennem hele forløbet. De har været let tilgængelige både før og efter implementeringen, og har leveret kompetente problemløsninger hele vejen igennem.”

 

Carina Vogt Feddersen, Afdelingsleder, N1

System til ressourcestyring

N1 stod i en situation, hvor den langstigede forecasting og ressourcestyring manglede en operationel overgang til den daglige flådestyring.

Udfordring

Udfordringen lå i en kompliceret efterspørgsel med mange forskellige projekttyper og ressourcer med vidt forskellige kompetencer. Et kompliceret match, der løbende gav flaskehalse på trods af overskydende kapacitet.

Løsning

I samarbejde med N1 analyserede Dataminds problemstillingen ved at gennemgå arbejdsgange og systemer fra forecastingen til flådestyring. Baseret på analysen opbyggede Dataminds et planlægningsværktøj, som, i takt med projektplanlægning og ressourceallokering, gav N1 et opdateret overblik over ressourcesituationen. Planlægningsværktøjet giver nu N1 et opdateret overblik over ressourcesituationen og helt ned på kompetenceniveau. Mere end 100 teknikere bliver håndteret igennem systemet og flere ”skuffe Excel-rapporter” er erstattet af realtidsopdaterede Excel-rapporter. Løsningen sikrer et nyt og bedre overblik med kun begrænsede ændringer af eksisterende arbejdsgange.

Værdi

Med det nye link imellem forecasting og flådestyring har N1 et overblik over ressource og kompetencesituationen, der har gjort dem i stand til at effektivisere produktionen og stadig håndtere samme opgavemængde. Samtidig sikrer systemet effektive arbejdsgange i forhold til SOP rapportering, daglige tavlemøder m.m.